WiDaF Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft
Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.
Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.
WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana przez Educational Testing Service statuetką oraz wyróżnieniem jako ośrodek egzaminacyjny.
Format egzaminu
Sekcja I - 105 minut
 • Słownictwo
  Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp.
  Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
 • Gramatyka
  Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
 • Czytanie
  Teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.
Sekcja II - 45 minut
 • Słuchanie
  Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.
Pobierz testy przykładowe
dowiedz się więcej
Wyniki
Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:
Słownictwo 0-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego 0-330 punktów
Rozumienie ze słuchu 0-330 punktów
Czas oczekiwania na wyniki
Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 2 tygodnie, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.
Terminy egzaminów
Egzaminy WiDaF są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.
Poziom trudności egzaminów
Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.
Zobacz tabelę sprawności językowych WiDaF – opisową interpretację wyniku egzaminu. Nie zapomnij jej załączyć do swojego CV wraz z certyfikatem. W ten sposób pracodawca będzie wiedział jak interpretować Twój wynik.
Tabela Sprawności Językowych do pobrania tutaj
http://www.pl.etseurope.org/home-corpo-poland/produkty/widaf/
Uznawalność
W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:
Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy – CEF (Common European Framework)
W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:
A2: 0-246 punktów
B1: 247-495 punktów
B2: 496-735 punktów
C1: 736-897 punktów
C2: 898-990 punktów