TOEIC®Test of English for Internation Communication
Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie. Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana przez Educational Testing Service statuetką oraz wyróżnieniem jako ośrodek egzaminacyjny.
ToEIC®
TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych. Więcej informacji na temat egzaminu można uzyskać pod adrsem
www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-listening-reading-test/
Format egzaminu
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Reading
60-100 minut
36-70
0-30
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Listening
60-90 minut
33-51
0-30
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Przerwa
60-100 minut
-
-
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Speaking
10 minut
6 zadań
0-30
Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Writting
20 minut
2 zadania
0-30
Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.
Poziom trudności egzaminu
Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.
Przygotowanie do egzaminu
Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe. Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.
W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji na stronie:
http://www.pl.etsglobal.org/store/
Uznawalność
Egzamin TOEIC uznawany jest przez wiodące firmy i korporacje, ośrodki akademickie oraz służby cywilne . Lista użytkowników TOEIC w Polsce dostępna jest na
http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-listening-reading-test/toeic-uznanie/
TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)
Poziom A1 = pomiędzy 10 - 335 punktów
Poziom A2 = pomiędzy 340 - 475 punktów
Poziom B1 = pomiędzy 480 - 615 punktów
Poziom B2 = pomiędzy 620 - 800 punktów
Poziom C1 = pomiędzy 805 - 940 punktów
Poziom C2 = pomiędzy 945 - 990 punktów
Dla ustalenia konkretnej liczby punktów dla poszczególnych poziomów, sugerowane 'progi punktowe' to:
Poziom A1 = 200 punktów
Poziom A2 = 400 punktów
Poziom B1 = 550 punktów
Poziom B2 = 750 punktów
Poziom C1 = 880 punktów
Poziom C2 = 960 punktów
Więcej informacji:
http://www.pl.etsglobal.org/store/
Terminy egzaminów
Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.
skontaktuj się
Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.
Certyfikaty TOEIC
Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów
pomarańczowy: 10 – 215 punktów
brązowy: 220 – 465 punktów
zielony: 470 – 725 punktów
niebieski: 730 – 855 punktów
złoty: 860 – 990 punktów
Przykładowy test online:
http://www.pl.toeic.eu/