TOEIC® BridgeTest of English for Internation Communication
TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.
TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.
Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana przez Educational Testing Service statuetką oraz wyróżnieniem jako ośrodek egzaminacyjny.
Format egzaminu
Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
Format egzaminu
Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:
- interpretacja fotografii
- zadania typu pytanie-odpowiedź
- krótkie dialogi
50 pytań
czas trwania: 25 minut
Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:
- uzupełnianie zadań
- test rozumienia tekstu pisanego
50 pytań
czas trwania: 35 minut
Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów.
Dlatego też, egzaminu nie można 'oblać'. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:
 • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;
 • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;
 • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;
 • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
 • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.
Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.
Przygotowanie do egzaminu
W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.
Więcej informacji na stronie
W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji na stronie:
http://www.pl.etsglobal.org/store/
Uznawalność
TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.
Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie 'umożliwiającym komunikację', czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.
Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:
 • Odsłuch przez kursantów zadań związanych z omawianym na zajęciach materiałem,
 • Odsłuch wykładu lektora,
 • Możliwość prowadzenia indywidualnej konwersacji z lektorem,
 • Możliwość prowadzenia konwersacji z innymi słuchaczami, bądź z wybraną grupą słuchaczy,
 • Powtarzanie zwrotów po lektorze, bądź usłyszanych w nagraniach CD, DVD,
 • Kontrola własnej wymowy, nad której poprawnością czuwa również lektor,
TOEIC Bridge i CEF - Common European Framework of Reference
Poziom A1 = 92 +
Poziom A2 = 134 +
Poziom B1 = 170 +
Terminy egzaminów
Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.
Czas oczekiwania na wyniki
Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.
Certyfikat TOEIC Bridge
Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.
Więcej informacji
http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-bridge-test/