Cennik kursów dla osób dorosłych i młodzieży Scola
wypełnij test
Cennik kursów dla osób dorosłych i młodzieży
całość kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych / więcej informacji:
Poziom zaawansowania
Cena kursu w grupie 5-9 osobowej
Cena kursu w grupie 10-12 osobowej
1. Beginner/Elementary A0-A1
2. Pre-Intermediate A2
3. Intermediate B1
14,70 zł / 45 min
całość 1764 zł
12,70 zł / 45 min
całość 1524 zł
Poziom zaawansowania
Cena kursu w grupie 5-9 osobowej
Cena kursu w grupie 10-12 osobowej
4. Upper-Intermediate B2
5. Advanced C1
6. Proficient C2
15 zł / 45 min
całość 1800 zł
14 zł / 45 min
całość 1680 zł
Cennik kursów dla uczniów szkół podstawowych
całość kursu obejmuje 80 godzin zegarowych
Liczba osób w grupie
Ilość godzin tygodniowo
Cena kursu
6-9 osób
2x60 min
(1 spotkanie trwa 60 min)
15 zł / 60 min
Całość kursu 1200 zł
Liczba osób w grupie
Ilość godzin tygodniowo
Cena kursu
10-12 osób
2x60 min
(1 spotkanie liczy 60 min)
13 zł / 60 min
całość 1040 zł
Zajęcia indywidualne
Długość jednej lekcji
Cena
45 minut
60 zł
Długość jednej lekcji
Cena
45 minut
78 zł
( język specjalistyczny )
Długość jednej lekcji
Cena
60 minut
70 zł
zajęcia w siedzibie firmy/klienta dodatkowo 10 zł za lekcję.